Natur og Myrer

Forside

 

Baggrund

 

Foredrag

 

Ekskursioner og Kurser

 

Konsulent

 

Australsk aboriginal

kunst og kultur

Supplerende links

 

Kontakt

 

 

 

Mennesket har gennem alle tider været fascineret af myrer. Fascinationen kan skyldes at myrer og mennesker ligner hinanden på mange punkter og har nået mange af de samme evolutionære ”gennembrud” fx organiseringen af sociale samfund og specialisering af opgaver.

Ligesom mennesket kan myrerne karakteriseres som et af de mest succesrige ”dyregrupper”, idet de har tilpasset sig og koloniseret næsten alle områder på jorden. I nogle sammenhænge er de derfor ”skadedyr”, men de bliver også anvendt til biologisk bekæmpelse af andre skadedyr, og er i denne sammen hæng et nyttedyr.

Hør om myrenes biologi, adfærd og samfundsstruktur – deres samfunds kastesystem og specialisering, deres forunderlige sociale adfærd og hvordan de kemisk kommunikere med hinanden, som der gør det muligt at få samfund på millioner af arbejdermyrer til at fungere.  

 

Foredraget blev afholdt for folkeuniversitetet i Aarhus i 2017 som en foredragsserie med tre dobbelttimer.

 

Emnerne for de tre dobbelttimer var:                                                                                                                                    1.                Samfundsstruktur                           2.            Føde og levevis                                 3.            Myrer og andre sociale insekter

Kommunikation                                                                                                                                Myrer som skadedyr/gavndyr