Natur og Myrer

Forside

 

Baggrund

 

Foredrag

 

Ekskursioner og Kurser

 

Konsulent

 

Australsk aboriginal

kunst og kultur

Supplerende links

 

Kontakt

 

 

Myrerne kan karakteriseres som en af de mest succesrige ”dyregrupper.” De har tilpasset sig og koloniseret næsten alle områder på jorden. Blandt landlevende dyr er det kun myrernes biomasse, der overgår menneskets. Denne succes skyldes deres organisation i store sociale samfund med specialisering og opdeling i kaster. Dronningernes eneste opgave er at lægge æg og hun kan leve i mange år, hvorimod hannerne kun lever meget kort og dør efter parringen. Arbejdermyrerne kan være meget specialiserede til forskellige funktioner, og de sørger for fødeindsamlingen, bygningen af de fascinerede tuer, pasning af yngel og forsvar af kolonien. Myrerne har udviklet en meget effektiv kemisk kommunikation, der gør det muligt at få samfund på millioner af arbejdermyrer til at fungere.

Der vil også blive snakket om forskellige myreres biologi bl. a. om hærmyrerne, der er nomader og kendt for deres evne til at spise alt på deres vej, bladskærermyrer der dyrker svampe, og engmyrerne der holder ”kvæg”.

Næste Foredrag